click click click

Thursday, October 30, 2008

Litratong Pinoy: Kadiliman

Ito ang aking lahok sa Litratong Pinoy na may temang KADILIMAN.

Ito ang view na kasalo namin sa tuwing kakain kami ng hapunan sa aming munting tahanan. Kapag maganda ang sikat ng araw during the day, ganito ang kulay ng langit kapag palubog na ang araw. Sobrang ganda diba? Nakaka-relax talaga at nasasambit ko ang mga katagang, "Salamat sa Diyos at nakauwi na ako."

Maligayang Huwebes!

This is the view we have at home during dinner time. When the sun shines brightly during the day, this is the colors that you will see in the horizon during sunset. It's so beautiful, isn't it? The view is relaxing and always make me say, "Thank God I'm home."

Happy Thursday!