click click click

Thursday, July 3, 2008

Litratong Pinoy: Jeepney

Ito ang aking lahok sa Litratong Pinoy na may temang Tatak Pinoy.

This is my entry to Litratong Pinoy's theme Tatak Pinoy.

Nang huli akong magbakasyon sa Pilipinas noong Disyembre 2006, natuwa akong makakita muli ng mga Jeepney. Nang tumira ako sa Sydney, hinahanap-hanap ko ang pagsakay sa Jeepney: ang makukulay nilang hitsura, ang ingay nito, ang pagsabi ng "Para sa tabi" at iba't-ibang klase ng karakter ng mga drayber.

*Litratong Kuha sa Greenbelt, Makati, 29 December 2006.

The last time I vacationed in the Philippines in December 2006, I was happy to see Jeepneys again. When I lived in Sydney, I missed getting on Jeepneys: its vibrant colours, the noise it makes, the way I say "Please pull over" and the different character-types of drivers.

*Photo taken at Greenbelt, Makati, 29 December 2006.