click click click

Friday, September 26, 2008

Cakon or Ninon? =P

Fusion of two of the best cameras in the world...

Cakon....Ninon!

...nang minsang mapaglaruang idugtong ang Nikon flash sa Canon body.