click click click

Tuesday, October 7, 2008

Cheese, anyone?

Sumikat ang araw sa Floriade

pero umulan ng KESO!!!

Hindi naman kami talaga romantiko ng asawa ko,

ngunit datapwat subalit

kami ay sadyang masayahin lamang.

Hayaan nang maging CHEESE-y...ang importante ay masaya kami.

Salamat kay Teena para sa mga litrato.